Akkaya Makina - İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Akkaya Makina, müşteri memnuniyetini sağlamak ve uluslararası düzeyde olan kalite standartlarını sürdürmek için tüm çalışanlarıyla birlikte hareket eder ve şirket çalışanlarının yaşam standartlarını sürekli olarak arttırmaya çalışır. Bu nedenle Akkaya Makina'ya yapılan iş başvurularının sayısı her yıl daha fazla yükselmektedir.Akkaya Makina yapılan başvuruların tümü bir yandan teknik yetkinlikler, bir yandan da Akkaya Makina değerleri bakımından objektif bir şekilde değerlendirilir. Açık pozisyonlar için uygun olan adaylar ile sırayla iletişime geçilir ve birebir de görüşmeler organize edilir. Doğru işe doğru insan prensibiyle hareket eden Akkaya Makina, tüm İnsan Kaynakları faaliyetlerini eşitlik ilkesine bağlı kalarak yürütülür.