Akkaya Makina - Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

AKKAYA MAKİNA Entegre Yönetim Sistemi politikamız,
• Yerel ve uluslararası standartların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
• Uygulanabilir yasal ve diğer şartlara uymayı,
• Gerekli bilgi ve kaynakları tüm paydaşlarımıza sağlamayı,
• Yapılan faaliyetlerimizi; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verilebilirlik, hesap verilebilirlik, objektiflik, bilgi bütünlüğü, sürekli iyileştirme, gizlilik ve tarafsızlık prensipleri ile zamanında ele almayı,
• Müşteri taleplerini tam, zamanında ve eksiksiz olarak karşılayarak müşterinin beklentilerini ölçerek değerlendirmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı,
• Kuruluşumuz belirlediği hedefler doğrultusunda organize olarak iç ve dış hususlarımızı ve stratejik istikametimizi desteleyecek şekilde davranmayı,
• Firmamızda yetkin, alanında uzman personelleri istihdam etmeyi,
• Tüm firma çalışanlarında Entegre Yönetim Sistemi bilincini geliştirmeyi ve motivasyonu en üst düzeyde tutarak iş güvenliği kurallarına uyulmasını sağlayarak kaza olasılığını kaynağında önlemeyi, oluşabilecek kazaları en aza indirmeyi, meslek hastalıklarının oluşmasını önlemeyi, bunun için modern yöntemlerden yararlanmayı ve çalışanın eğitim programlarına katılımını sağlamayı,
• Atıkların azaltılması, geri kazanımı ve bertarafını sağlayarak kirliliği önlemeyi, toplumu ve çevreyi korumayı,
• AKKAYA MAKİNA ismini güvenilirlik kavramıyla birlikte akla getirecek çalışmalar yapmayı,
• Gelişen teknolojiyi takip ederek faydalı işler üretmeyi,
• Riskleri etkin bir şekilde yöneterek Entegre Yönetim Sistemi kültürünü çalışanların katılımı sayesinde geliştirerek sürekli iyileştirmeyi, 
Taahhüt ederiz.